TERJADI LAGI

Terjadi lagi?

Mengapa mesti terjadi lagi?

Bolehkan perkara ini tidak terjadi lagi?

Bolehkah aku bertahan dari perkara yang terjadi lagi ini?

Maka aku perlukan langkah yang sama atas kejadian yang terjadi lagi!!!

Segalanya pasti akan terjadi lagi.